අපේ කර්මාන්තකරුවන්ගේ නිෂ්පාදන ලොවට ගෙනයන Ceylon Plaza සිලෝන් ප්ලාසා දැන් සූදානම්  – ලංකා කර්මාන්ත සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සභාපති වෛද්‍ය සාරංග අලහප්පෙරුම

b949656f 648b 49eb 8f01 e9887ff85a4d 1

අපනයන කේන්ද්‍රීය නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් ගොඩනැගීම බලගැන්වීම සඳහා දේශීය සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තකරුවන්ගේ නිෂ්පාදන අලෙවි කිරීමේ කාර්යයභාරයේ රාජ්‍ය වගකීම ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය භාරගනිමින් ඒ සඳහා පළමුවරට Ceylon Plaza නමින් විද්‍යුත් වාණිජ (E-commerce) වේදිකාවක් ආරම්භ කරතිබේ.

මෙ මඟින් ව්‍යපාරයෙන් ව්‍යාපාරයට (Business to Business) සහ ව්‍යාපාරයෙන් පාරිභෝගිකයාට (Bus to consumer) ගණුදෙණු සඳහා පුළුල් වේදිකාවක පහසුකම් රැසක් සලසා තිබෙන බව ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය පවසයි.

“කර්මාන්ත හා සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහතාගේ අදහසක් අනුව ලංකා කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය කටුබැද්ද ලක්කම් අලෙවි මධ්‍යස්ථානය කේන්ද්‍ර කොටගෙන මෙම Ceylon Plaza විද්‍යුත් වාණිජ්‍ය අලෙවි වේදිකාව ක්‍රියාත්මක කෙරේ.
මේ ආකාරයට සිලෝන් ප්ලාසා ආරම්භ කිරීමත් සමඟ ඕනෑම භාණ්ඩයක් ඔන්ලයින් මඟින් ඇණවුම් කිරීමටත්, ඒ සඳහා ගෙවීම් කිරීමටත්, භාණ්ඩ හා සේවා අලෙවි කරගැනීමටත් අවකාශ සැලසේ.