‘මම ලියන හැටි’: ආරියවංශ අබේසේකර

adminJul 5, 2024
‘මම ලියන හැටි’: ආරියවංශ අබේසේකර

මම ලියන හැටි සංවාද මාලාවේ අවසාන කොටස වෙනුවෙන් අප තෝරා ගෙන ඇති ආරියවංශ අබේසේකර යනු සිය කෘතීන් ඔස්සේ අද්විතීය ප්‍රබන්ධ ලෝකයක් නිර්මාණය කරන සිංහල සාහිත්‍ය…

Scroll to Top